Despre semnul crucii și fluturatul cu mâna

22 January 14:40
2777
"Protopopul" Bisericii Ortodoxe a Ucrainei (BOaU) M. Torbahevici în loc de semnul crucii măhăiește cu mâna linii paralele. Imagine: UJO

Crucea este o armă împotriva diavolului. Dar dacă omul nu o face corect și o transformă într-o batjocură? Aceasta este tot o mărturisire, dar mărturisirea cui?

Acapararea violentă a bisericilor, comportamentul inuman cu credincioșii – acesta este un sacrilegiu. Dar totul nu se termină aici. Invadatorii merg mai departe și comit acțiuni de blasfemie împotriva simbolului principal al creștinismului – Preacinstita și de Viață Dătătoare Sfânta Cruce.

Imaginea de mai jos arată modelul de trasare a "semnului crucii" al "protopopului" BOaU Myhailo Torbahevici, care a participat la acapararea bisericii în cinstea Icoanei Maicii Domnului de la Kazan a Bisericii Ortodoxe Ucrainene din Ladyjin.

Despre semnul crucii și fluturatul cu mâna фото 1

Suntem obișnuiți cu faptul că unii reprezentanți ai BOaU (și nu numai) se își fac semnul crucii cu neglijență. Dar să ne amintim cum trebuie să ne facem semnul sfintei cruci. UJO a comparat crucea ortodoxă cu ceea cu care se înseamnă Torbahevici. Diferența impresionează.

Despre semnul crucii și fluturatul cu mâna фото 2

Și iată un alt stop-cadru cu deputatul Mykola Kneajițki din partidul "Solidaritatea europeană" al fostului președinte P.Poroșenko, care intră în biserica acaparată din Lviv.

Despre semnul crucii și fluturatul cu mâna фото 3

În loc să-și facă semnul crucii, el desenează un fel de triunghi pe burtă. Mai mult, în manieră catolică, de la stânga la dreapta. M.Kneajițki este unul dintre cei mai activi propagandişti ai Tomosului acordat BOaU şi un urător al Bisericii Ortodoxe Ucrainene. În 2022, el a depus la Rada Supremă spre examinare cel mai odios proiect de lege privind interzicerea Bisericii Ortodoxe Ucrainene, unde a scris că numai cei care fac parte din structura lui Serghei Dumenko se pot numi ortodocși în Ucraina. S-ar putea spune că triunghiul s-a produs întâmplător pe burta sa, îl durea mâna sau altceva. Dar alte cadre nu fac decât să confirme că deputatul, considerându-se un specialist în chestiuni religioase, își face exact același semn. Iată un stop-cadru dintr-o biserică din regiunea Ivano-Frankivsk.

Despre semnul crucii și fluturatul cu mâna фото 4

Și aici Kneajițki trasează niște zigzaguri în loc de semnul crucii, dar deja de la dreapta la stânga.

Despre semnul crucii și fluturatul cu mâna фото 5

Mai mult, toate aceste cadre nu sunt fotografii de spionaj ale UJO. Aceste sunt screenshot-uri dintr-un documentar al lui Kneajițki numit "Biserica fără Hristos" (și "dedicat" Bisericii Ortodoxe Ucrainene). Cu alte cuvinte, Kneajițki însuși l-a lansat în eter. Prin urmare, el consideră că nu există probleme cu "semnul crucii" așa cum îl trasează el.

Trebuie notat că cazurile cu Kneajițki și Torbahevici au apărut întâmplător în spațiul mediatic. În realitate, astfel de cazuri sunt nenumărate. O serie de acaparatori ai bisericii fac măhăituri de mână cu pretenția că își fac semnul crucii.

Cum anume trebuie să ne facem semnul crucii este arătat în cartea "Psaltirea", pe care sfinții părinți le recomandă creștinilor să o citească zilnic: "Cu privire la modul în care creștinul ortodox, după vechea tradiție a sfinților Apostoli și a Sfinților Părinți <...> trebuie să se însemneze cu semnul crucii <...> Iată-l: primul pe frunte, iar cornul superior al crucii îl atinge, al doilea pe burta noastră (abdomen – Red.), iar cornul său inferior ajunge la el, al treilea pe umărul nostru drept, iar al patrulea pe stânga, iar prelungirile transversale ale crucii sunt însemnate prin capetele crucii, pe care s-a răstignit pentru noi Domnul Iisus Hristos, întinzându-și mâinile, adunând într-una singură toate neamurile împrăștiate la toate capetele lumii".

Și în cartea "Legea Dumnezeiască", este ilustrat cum trebuie să-ți faci semnul crucii. Autorii cărții avertizează cu strictețe împotriva însemnării greșite cu Crucea Domnului, deoarece este numai spre bucuria demonilor.

Despre semnul crucii și fluturatul cu mâna фото 6

Să ne gândim ce înseamnă semnul crucii pentru un creștin?

"Doamne, arma asupra diavolului Crucea Ta o ai dat nouă; că se îngrozește și se cutremură, nesuferind a căuta spre puterea ei; că mortii i-ai sculat si moartea o ai surpat, pentru aceasta ne inchinăm îngropării Tale și Învierii" (din laudele duminicii stichera, glasul 8).

Crucea este o armă împotriva diavolului, împotriva căreia acesta nu numai că nu poate face nimic, ci nici măcar nu poate privi. Aceasta este învățătura Bisericii, exprimată de mulți sfinți părinți, dar ne vom limita la lucrările Sfântului Ioan Gură de Aur, pentru a nu supraîncărca articolul. Acest sfânt vorbește despre locul unde un creștin trebuie să facă semnul crucii: "Cu mare râvnă, facem crucea pe locuința noastră, pe pereți, pe ferestre, pe frunte și în minte. Acest semn este mântuirea noastră, libertatea universală și mila Domnului".

Rețineți că Ioan Gura de Aur spune că Crucea trebuie să fie făcută nu numai pe frunte, adică pe corpul nostru, ci și în minte. Însemnându-se cu semnul crucii, un creștin își ridică mintea la Golgota, la Mântuitorul răstignit, la acea mare Jertfă prin care suntem răscumpărați din păcat și moarte. Într-un alt loc în lucrările lui Ioan Gură de Aur, găsim o explicație pentru aceasta: "Când faceți cruce asupra voastră, reprezentați mental întregul sens al crucii și veți potoli mânia și toate celelalte patimi".

Dar ce se întâmplă dacă un om desenează asupra sa niște triunghiuri sau linii absolut de neînțeles? La ce își ridică el mintea, la ce își imaginează? Sfântul Ioan ne învață că nici măcar semnul crucii reprezentat corect nu are putere dacă omului îi lipsește credința și hotărârea de a-L urma pe Hristos. El scrie: "Nu face crucea doar cu degetul, ci mai întâi de bunăvoie, cu mare credință și abia apoi însemnează-ți fața cu ea. Niciunul din demoni necurați nu vor putea sta lângă tine, văzând acea sabie cu care a fost lovit, văzând sabia cu care a fost tăiat de moarte".

Descrierea semnului crucii ca o sabie împotriva demonilor răi se regăsește în scriirile multor sfinți părinți și în numeroase texte liturgice. Nenumărate cazuri cu sfinți asceți și credincioși obișnuiți descrise în literatura creștină mărturisesc puterea semnului crucii.

Sfântul Ioan Gură de Aur scrie: "Semnul crucii, chiar și pentru strămoșii noștri, a deschis ușile încuiate, a distrus otrăvurile de moarte, a spulberat puterea cucutului și a vindecat mușcăturile animalelor periculoase. Dacă a deschis porțile iadului, a zguduit bolțile raiului și a reînnoit intrarea în paradis; dacă a tăiat cursele diavolului – ce este surprinzător în faptul că va birui otrăvuri mortale, fiare și orice altceva? Schițeaz-o în mintea ta, îmbrățișează mântuirea sufletelor noastre. Această cruce a răsturnat universul, a risipit amăgirea, a dezvăluit adevărul, a prefăcut pământul în rai și a transformat oamenii în îngeri. De aceea, demonii nu mai sunt înfricoșători, ci merită disprețul, iar moartea nu mai este moarte, ci somn; totul ce se împotrivește nouă este doborât și călcați în picioare".

Ceea ce se întâmplă cu cel nu se însemnează cu semnul crucii sau o face cu nepăsare este descris amănunțit în literatura duhovnicească. De exemplu, există o pildă despre Sfântul Isaac de Pecersk, care s-a confruntat cu o puternică ispită demonică pe calea sa ascetică. Demonii i-au apărut sub forma unor tineri frumoși și i-au cerut închinare. Și pentru că Isaac nu s-a însemnat cu semnul crucii, trucul lor a funcționat perfect. Astfel este scris în "Patericul Lavrei Peșterilor".

"Odată, când a venit seara, a început, ca de obicei, să facă metanii și să cânte psalmi până la miezul nopții. Obosit, a stins lumânarea și s-a așezat la locul său. Și iată, deodată, o lumină strălucitoare a strălucit în peșteră, ca soarele, insuportabilă pentru ochi, și doi demoni au venit la el în chip de tineri frumoși; fețele lor străluceau ca soarele și i-au zis: "Isaac, noi suntem îngeri și iată că vine Hristos cu alți îngeri la tine". Ridicându-se, Isaac a văzut o mulțime de ființe ale căror fețe străluceau ca soarele. Una dintre ele strălucea mai tare decât toate și de pe fața lui ieșeau raze. Ei i-au spus sfântului: "Isaac, acesta este Hristos; vină și te închină lui". Isaac, neînțelegând vicleșugul diavolului și uitând să se însemneze cu semnul crucii, s-a închinat în fața lui ca înaintea lui Hristos. Atunci demonii au scos un țipăt puternic și au strigat: "Tu ești al nostru, Isaac".

Repetăm: acestea sunt consecințele dacă omul uită să se însemneze cu semnul crucii. Dar dacă omul denaturează acest semn? În această privință, cartea "Legea Dumnezeiască" ne învață următoarele: "Semnul crucii ne dă mare putere să respingem și să biruim răul și să facem binele, dar trebuie să ne amintim că crucea trebuie făcută corect și fără grabă; în caz contrar, nu va fi o imagine a crucii, ci o simplă fluturare a mâinii, de care demonii se bucură. Făcând neglijent semnul crucii, ne arătăm lipsa de respect față de Dumnezeu – păcătuim, iar acest păcat se numește blasfemie". Prin urmare, "cântatul ls chitară" pe care îl observăm în acțiunile multor acaparatori ai bisericilor ortodoxe este o blasfemie. Sfânta Scriptură conține o afirmație și mai puternică: "Blestemat să fie cel ce face lucrarea Domnului cu neglijență..." (Ieremia 48:10).

Prin urmare, cei care se înseamnă cu semnul crucii fără grijă se supun acestui blestem. Ioan Gură de Aur spune, referindu-se la chipul Crucii: "Niciunul din demonii necurați nu vor putea sta lângă tine, văzând acea sabie cu care au fost loviți...". De aceea, după cuvintele sfântului, este adevărat și contrariul: demonii îi înconjoară pe cei care nu se apără cu semnul crucii și cu atât mai mult pe cei care o hulesc, făcând semnul crucii cu nepăsare.

Un alt gând al Sfântului Ioan Gură de Aur este: "De fiecare dată când te aperi cu semnul crucii, umple-te de mare îndrăzneală și oferă-te cu totul ca jertfă plăcută lui Dumnezeu". Aceasta înseamnă că cei care fac semnul crucii corect, își înalță mintea la Dumnezeu și se prezintă ca o jertfă pentru El. Dar în cazul acaparatorilor de biserici, nu avem de-a face cu victime, ci cu atacatori, cu cei care văd victima în adversarii lor. Omul nu poate să comită violență, blasfemie, să încalce poruncile lui Dumnezeu și, în același timp, să se aducă jertfă lui Dumnezeu.

Hristos a fost răstignit pe cruce pentru fiecare dintre noi, El este "jertfa cea vie, Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii" (Oda a IX-a a Canonului Sâmbetei Mari). Cei care își apără bisericile cu rugăciune și semnul crucii, se aseamănă cu El în această faptă jertfelnică. Dar cu ce se aseamănă cei care atacă aceste biserici și se însemnează cu diferite simboluri? Cu orice altceva, numai nu cu Crucea lui Hristos.

Dacă observați o eroare, selectați textul dorit și apăsați Ctrl+Enter sau Trimiteți o eroare pentru a o raporta editorilor.
Dacă găsiți o eroare în text, selectați-o cu mouse-ul și apăsați Ctrl+Enter sau acest buton Dacă găsiți o eroare în text, evidențiați-o cu mouse-ul și faceți clic pe acest buton Textul evidențiat este prea lung!
Cititi si