Primul duscurs al Patriarhului Bulgar Daniel: Nu am căutat acest titlu

30 June 22:25
5643
Patriarhul Daniel al Bulgariei. Imagine: bg-patriarshia.bg Patriarhul Daniel al Bulgariei. Imagine: bg-patriarshia.bg

A fost publicat discursul oficial rostit de noul Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Baulgare la întronizarea sa.

"Cred că Dumnezeu, care privește în inimă și știe că nu am căutat această funcție, alegându-mă pentru această slujire, îmi va fi și ajutor, pentru că Domnul nu pune doar poveri, dar și mântuiește", a spus Patriarhul Daniel al Bulgariei în timpul primului său discurs.

Pe site-ul oficial al Patriarhiei Bulgare a fost publicat discursul Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Bulgare rostit la întronizarea sa:

"Cu conștientizarea nevredniciei mele pentru acest slujire de înaltă responsabilitate, dar și cu credință și supunere față de voia lui Dumnezeu, exprimată prin voința acestei sfinte adunări de reprezentanți aleși canonic și legal ai întregii noastre Biserici, ierarhi, clerici și reprezentanți ai poporului nostru ortodox, precum și ca mărturie a reprezentanților iubiți și profund respectați ai Bisericilor Ortodoxe Surori, accept crucea slujirii patriarhale care mi-a fost încredințată astăzi".

Cred că Dumnezeu, care privește în inimă și știe că nu am căutat această funcție, alegându-mă pentru această slujire, îmi va fi și ajutor, pentru că Domnul nu numai că pune poveri, dar și mântuiește. Căci El Însuși ne-a spus că fără El nu putem face nimic și că El este cu noi în fiecare zi până la sfârșitul lumii.

Iluminarea în credința și evlavia ortodoxă va fi principala preocupare a slujirii mele mitropolitane în slăvita Eparhie a Sofiei, a cărei capitală poartă acest nume și se află sub ocrotirea Înțelepciunii lui Dumnezeu, și al cărei scaun episcopal a fost slăvit încă din timpurile apostolice, inclusiv prin slujirea Sfântului Clement al Romei și a multor alți sfinți cunoscuți și necunoscuți de-a lungul secolelor.

Urmând exemplul predecesorilor mei din ultimul timp, bine pomeniții Patriarhi Bulgari Neofit, Maxim și Chiril, mă voi strădui spre unitate în Hristos și slujire frățească cu ierarhii Sfântului Sinod în duhul respectului și sprijinului reciproc în munca noastră comună. Grija pentru turma noastră duhovnicească va fi principiul călăuzitor în slujirea noastră ca Întâistătător al Bisericii noastre Ortodoxe și Președinte al Sfântului Sinod.

Deosebit de viu și edificativ în această privință este exemplul smereniei, înțelepciunii, răbdării, nepătimirii, milei și bunei slujiri a Patriarhilor Bulgari Maxim, care și-a pus mâinile asupra mea la hirotonirea mea episcopală, și Neofit, care m-a călăuzit la hirotonirea episcopală. Pe parcursul a jumătate de secol de slujire, cu dragostea lor, credința lor puternică în Dumnezeu și respectarea strictă a ordinii bisericești, ei au păstrat în unitate Sfântul Sinod, iar corabia bisericească a Bisericii noastre a trecut întreagă și nevătămată prin multe și diverse încercări. Avânt în fața ochilor exemplul lor de principialitate în apărarea intereselor Bisericii, tact și diplomație, inclusiv în relațiile Bisericii cu statul și instituțiile publice, cu ajutorul lui Dumnezeu, mă voi strădui să-l urmez în viitoarea mea slujire.

Eforturile enorme de evanghelizare și apărare a curăției credinței îndeosebi ale Patriarhilor de la Preslav și Turnovo, în special ale Sfântului Patriarh Eftimie, un păstor desăvârșit care și-a pus sufletul pentru oi, vor fi un exemplu pentru noi. De asemenea, conducătorii Bisericii noastre după restabilirea independenței sale duhovnicești au contribuit la întărirea și restabilirea demnității patriarhale a Bisericii noastre. Printre aceștia – primul Exarh Bulgar și Mitropolitul Vidin Antim – a demascat fără teamă cruzimile asupritorilor din timpul înăbușirii Răscoalei din Aprilie și a contribuit la eliberarea poporului nostru de sub jugul otoman.

Acest curaj, precum și fermitatea în apărarea intereselor Bisericii și disponibilitatea pentru sacrificiu, vor fi întotdeauna un exemplu de urmat.

Exemplul sfânt de responsabilitate pastorală, credință sinceră și dragoste pentru Dumnezeu, pentru Biserică și pentru toți oamenii, este pururea pomenitul duhovnic – mitropolitul Natanail de Nevrokop. Prin recunoașterea unanimă a poporului lui Dumnezeu, el a fost conștiința vie a Bisericii Ortodoxe Bulgare. Râvna lui pentru păstrarea curăției credinței, pentru depășirea dezbinării, pentru iluminarea în credință și evlavie, în primul rând a tinerei generații, atitudinea părintească în conducerea clerului, dragostea pentru monahism, grija lui pentru săraci, pentru frumusețea închinării și pentru îmbunătățirea bisericii, neobosit în apărarea și afirmarea autorității instituției bisericii, toate acestea au fost întotdeauna și vor fi un exemplu către care trebuie să tind în slujirea mea.

Cred că rugăciunile lor ne ajută pe toți în slujirea Bisericii Ortodoxe Bulgare.

În lumea contemporană în care trăim, asistăm la modul în care răzvrătirea multor oameni împotriva lui Dumnezeu duce la legalizarea și impunerea păcatului ca normă a societății umane. Din păcate, dizolvarea noțiunilor de bine și rău, adevăr și minciună îi afectează în mod inevitabil pe oamenii bisericești și se înfiltrează în relațiile inter-bisericești. Suntem chemați să fim făcători de pace în acțiune, întruchipând în viața noastră cuvintele nemuritoare ale Sfântului Ioan Gură de Aur: „Numele Bisericii nu este dezbinare, ci unitate și înțelegere".

UJO a Informat mai dereme că la Sofia a avut loc întronizarea noului Patriarh Bulgar.

Dacă observați o eroare, selectați textul dorit și apăsați Ctrl+Enter sau Trimiteți o eroare pentru a o raporta editorilor.
Dacă găsiți o eroare în text, selectați-o cu mouse-ul și apăsați Ctrl+Enter sau acest buton Dacă găsiți o eroare în text, evidențiați-o cu mouse-ul și faceți clic pe acest buton Textul evidențiat este prea lung!
Cititi si